List do Poczty… i listonoszy

Naczelnicy Poczty
& Listonosze w 87
Okręgu Wyborczym

Dotyczy: prośby o rzetelną pomoc w ramach realizacji zlecenia dystrybucji druków bezadresowych.

Szanowni Państwo!

Decydując się na niezależne kandydowanie do Senatu RP i w interesie Mazur, chcę jak najlepiej przyczynić się do podjęcia i realizacji spraw ważnych dla ludzi i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W zamiarach jak najszerszego dotarcia z moim przesłaniem do wyborców , postanowiłem zaufać Poczcie Polskiej a więc Państwu i prosić ciężko pracujących listonoszy o pomoc w zrealizowaniu mojego zamiaru. Jestem przekonany , że mogę z zaufaniem liczyć na Państwa sumienność w zrealizowaniu zlecenia a tym samym dotarcie z moim listem do wyborców.

Podczas realizacji zlecenia KWW Porozumienie Dla Mazur doręczenia mojego listu, proszę aby każdy z druków trafił do indywidualnych skrzynek a w budynkach jednorodzinnych nie posiadających skrzynek bezpośrednio do mieszkań /domów/, pod każdy adres obsługiwanego rejonu. Nie zostaną uznane za realizację zgodną ze zleceniem przypadki wykładania druków na skrzynki lub parapety w budynkach wielorodzinnych.

Jak również z listu Państwo możecie się zorientować, ja już nie muszę, nie zabiegam o etat w Senacie ale chcę podjąć ważne problemy i mając tytuł senatora „powalczyć” o sprawy Mazur.

Liczę na Państwa pomoc i z góry dziękuję.

Z wyrazami szacunku!
Stanisław Tołwiński

Mazury, 3.10.2019r.