Dane adresowe

Siedziba KWW - kontakt

Województwo Warmińsko-Mazurskie, Stefana Żeromskiego 1, 11-600 Węgorzewo, REGON 362344526, NIP 

8451986125, tel. 605 524 282

Informacja o koncie bankowym

Komitet Wyborczy Wyborców ,,Porozumienie dla Mazur" nr 68 2030 0045 1110 0000 0413 9520

UWAGA! Środki finansowe na rachunek bankowy Komitetu Wyborczego Wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat osób fizycznych mających stałe zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej płatnych wyłącznie przelewem, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.
Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej na KWW nie może przekroczyć kwoty - 26.250,00 zł.