Zaproszenie obywateli Mazur do poparcia naszych zamierzeń!

Geneza naszej inicjatywy

W dniu 11 sierpnia 2019 r. kilkunastu znaczących w swoich środowiskach mieszkańców Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ale i przyjaciół Mazur, reprezentujący różne środowiska i organizacje pozarządowe, spotkało się by omówić sprawę reprezentanta Mazur do Senatu RP.

Uczestnicy spotkania to od lat zaangażowani społecznie w różne inicjatywy na rzecz Mazur ale i zatroskani o jak najskuteczniejsze reprezentowanie spraw oraz potrzeb Mazur w Parlamencie RP. By mieć nawet symboliczny udział w zaproponowaniu reprezentanta środowiska, zebrani na spotkaniu postanowili zawiązać Komitet Wyborczy Wyborców pod nazwą "Porozumienie Dla Mazur", którego celem jest/będzie wystawienie własnego kandydata do Senatu RP w najbliższych wyborach.

Chcemy Senatora, którego możemy być pewni (bo znamy go z dotychczasowej wieloletniej aktywności i nieustępliwości), że uczyni wszystko aby jak najlepiej służąc Polsce, sprawy ważne dla Mazur były z jego inicjatywy podnoszone w Parlamencie RP i wnikliwie rozpatrywane z właściwą troską o ludzi i Region.

Zapraszamy więc do poznania zawartości nasze strony i rekomendowanego przez KWW "Porozumienie Dla Mazur", naszego kandydata na Senatora - STANISŁAWA TOŁWIŃSKIEGO - znanego jako inicjatora i realizatora już 21 edycji Mazurskich Pokazów Lotniczych (Mazury AirShow) oraz wielu wydarzeń ponadregionalnych, niekomercyjnych, publicznych o znaczeniu patriotyczno-obywatelskim, społecznym i ponadregionalnym, znakomicie promujących Giżycko, Kętrzyn i całą Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

Mamy nadzieję, że m.in. nasza prezentacja pozwoli przybliżyć sylwetkę i dokonania rekomendowanego przez KWW „Porozumienie Dla Mazur” STANISŁAWA TOŁWIŃSKIEGO jako dobrego, niezależnego partyjnie, godnego poparcia kandydata na Senator RP z Mazur.

Podziękowania

Już po wyborach!

Teraz nadchodzi czas ocen, refleksji osobistych i społecznych ale szczególnie podziękowań wyborcom, którzy korzystając ze swoich obywatelskich uprawnień, w dniu 13 pażdziernika poszli do urn by uczestniczyć w wyborach do Sejmu i Senatu.

Mimo niedocenienia moich atutów przez wyborców w takim zakresie by uzyskać mandat Senatora, mam obywatelską wdzięczność i potrzebę podziękowania wyborcom w 87 okręgu wyborczym.

Stanisław Tołwiński