Opracowania / Publikacje

Czy jest szansa na... powrót do... "Lotniczych Mazur"?

Niewiele osób sobie zdaje sprawę , że początki tradycji lotniczej aktywności na Mazurach mają swoje korzenie już w pierwszych latach XX wieku. A oto tylko kilka faktów historycznych, potwierdzających lotniczą przeszłość Krainy Wielkich Jezior Mazurskich! W kilka lat po pierwszym locie Braci Wright (a było to 17.12.1903r.), bo już w 1910r. w firmie Friedricha Festa z Rößel (obecnie Reszel) wyprodukowano samolot projektu inżyniera Bloessa z Rastenburga (Kętrzyna). Samolot jak na początki ery lotnictwa był nowoczesnym jednopłatowcem ,z silnikiem o mocy 50 KM, o długości 10 m i 14 m szerokości (...)

LIST OTWARTY w sprawie projektu „Porozumienie Obywatelskie… dla Mazur” To, do czego dążysz, jest w tobie samym; nie szukaj tego na zewnątrz. Immanuel Kant Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zyskaliśmy wielką nadzieję. Demokracja, samorządność i gospodarka rynkowa zdawały się być idealnymi kluczami do lepszej przyszłości regionu obdarzonego takim naturalnym potencjałem jak Mazury. My - ludzie Mazur - uzyskaliśmy po raz pierwszy możliwość poczucia się w pełni gospodarzami swojej ziemi, w sensie historycznym, obywatelskim i ekonomicznym. Pierwsze mazurskie samorządy z dużą energią i optymizmem organizowały życie mikroregionów. Ocknęła się młoda (...)

Jako jeden z przykładów twórczej aktywności eksperckiej m.in. Prezesa Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o., szczególnie ukierunkowanej na publiczną inspirację wywołującą ponowne rozważania o możliwościach komunikacji lotniczej Mazur ze światem i świata z Mazurami (bo w okresie administracyjnej przynależności do Prus Wsch. było to intensywnie wykorzystywane), zostają zamieszczone niektóre prezentacje, wcześniej eksponowane publicznie. Naczelnym przesłaniem m.in. tych prezentacji jest powrót do idei "Lotniczych Mazur", kiedy to w pierwszej połowie XX wieku bardzo dynamicznie rozwijające się lotniska, lądowiska i miejsca przystosowanych do startów oraz lądowań - służyły rozwojowi społeczno (...)

"...6.X.1954, środa, godz. 13.00, z pasa Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje samolot. Na pokładzie znajduje się ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Samolot, oddalając się od 45 minut wcześniej opuszczonego więzienia w Stoczku Warmińskim, obiera kurs na nowe miejsce internowania - Prudnik Śląski..." Informacja - "Zapiski Więzienne" Od 15-stu lat...w hołdzie wybitnym Polakom! "... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..." Stefan Kardynał Wyszyński Ta głęboka myśl wybitnego Polaka, Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się ważną osobistą inspiracją (...)