Rekomendacja - prezentacja kandydata

Niezależny kandydat na Senatora
rekomendowany wyborcom przez KWW „Porozumienie Dla Mazur”

Mieszkaniec Giżycka, właściciel gospodarstwa rolnego pod Kętrzynem, założyciel i sponsor działalności Aeroklubu Krainy Jezior. Założyciel i prezes zarządu Fundacji Military Park, w której realizuje wiele zadań służących działaniom patriotyczno-obronnym.

Na lotnisku pod Kętrzynem co roku z Jego inicjatywy odbywają się patriotyczne uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia oraz wielkich Polaków jak:

  • Apel Pamięci... 96 ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia każdego roku. Zrealizowano już 9 edycji;
  • Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II - w tym roku w dniu 5 pażdziernika 2019 r. odbędzie już 19-sta edycja tych wyjątkowych uroczystości.

W ramach promowania wojska i wychowania obronnego:

  • Wojskowa Majówka organizowana w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wraz z uczczeniem Święta Flagi (2.05.) oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Zrealizowano już 16 edycji

Na lotnisku Wilamowo z inicjatywy i za środki Stanisława Tołwińskiego w 2010 roku został odsłonięty pierwszy w Polsce pomnik poświęcony Tragedii Smoleńskiej.

W młodości nasz kandydat był instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza i rozwijał żeglarstwo w Polskim Związku Żeglarskim. Z tamtych czasów ma kwalifikacje kapitana jachtowego oraz doświadczenie z morskich rejsów. Odznaczony „Medalem za Ofiarność i Odwagę” za ratowanie tonących.

Działania kandydata na senatora RP ukierunkowane były w szczególności na potrzeby młodzieży,która zawsze może liczyć na Jego wsparcie.

W ostatnich latach pasją Stanisława Tołwińskiego jest otwieranie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich dla Europy, przez rozwój lotnictwa w regionie. Jest pilotem, od 21 lat organizuje Międzynarodowe Zloty Przyjaciół Lotnictwa i Mazur oraz mazurskie pokazy lotnicze, znane w całej Europie pod nazwą „Mazury AirShow”, które odbywają się na lotnisku w Kętrzynie i w Giżycku nad jeziorem Niegocin - zawsze w pierwszy weekend sierpnia.

Od kilkunastu lat skutecznie służy regionowi, co roku wiosną organizując Międzynarodowe Rajdy po lotniskach Warmii i Mazur, przyciągające do nas nowych gości i inwestorów ale również stanowiące atrakcyjną formę promocji regionu.

Za swoje działania w 2008 roku został wyróżniony przez Krajową Radę Lotnictwa i Skrzydlatą Polskę najwyższym prestiżowym wyróżnieniem „Błękitne Skrzydła", a za kilkadziesiąt lat aktywności uhonorowany przez samorząd województwa „Medalem za Zasługi dla Warmii i Mazur”.

Jest zdeterminowany służyć mieszkańcom Mazur poprzez działania w zakresie: poprawy jakości życia (w tym opłacalności produkcji rolniczej), rozwoju turystyki (w szczególności agroturystyki), lotniczego otwarcia na świat - m.in. poprzez tworzenie wspólnie z samorządami lądowisk przy wszystkich miastach powiatowych na Mazurach.

Przedstawiając w tych kilku słowach kandydata KWW „POROZUMIENIE DLA MAZUR” chcemy zyskać Państwa akceptację dla Stanisława TOŁWIŃSKIEGO oraz poparcie w najbliższych wyborach do Senatu.

Zapraszamy do aktywnego wsparcia naszego kandydata w najbliższym środowisku.

Jeżeli wybierzemy naszego kandydataMazury zyskają w Senacie, dobrego, sprawdzonego przez lata w działaniu i skutecznego reprezentanta, człowieka wrażliwego na sprawy ludzkie.

Wyznacznikiem Jego działalności jako niezależnego kandydata nie będzie dyscyplina partyjna a wyłącznie potrzeby mieszkańców naszego Regionu.

KWW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”