Pełnomocnicy

Pełnomocnik Wyborczy KWW

Pełnomocnikiem Wyborczym KWW - w drodze jednomyślnego wyboru ustanowiono Bogdana Skibę, tel.: +48 502-241-928

Pełnomocnik Finansowy KWW

Pełnomocnikiem Finansowym KWW - w drodze jednomyślnego wyboru ustanowiono Henryka Krzemińskiego, tel.: +48 605-524-282

Pełnomocnicy w regionie

  • Marek Dworak - na pow. olecki
  • Eugeniusz Faj – na pow. węgorzewski
  • Krystyna Jelska – na pow. ełcki
  • Zbigniew Nowak – na pow. kętrzyński
  • Cezary Piórkowski – na pow. giżycki
  • Edmund Puzio – na pow. mrągowski
  • Jan Steć - na pow. gołdapski
  • Zofia Turska – na pow. piski