Dowody uznania / Referencje

O Stanisławie ... przyjazny obserwator...

Stanisław Tołwiński to... założyciel (w 1998), prezes i sponsor działalności Aeroklubu Krainy Jezior, któremu również udostępnia bezpłatnie lotnisko Wilamowo i własne samoloty do działalności statutowej.

Fundator-założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Military Park, w której realizuje wiele zadań publicznych służących edukacji patriotyczno-obronnej społeczeństwa. Organizator i sponsor Kompleksu Edukacyjno-Historycznego „Military Park” na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Sztandarową inicjatywą publiczną Fundacji Military Park jest trzydniowa „Wojskowa Majówka” realizowana od 10 lat 1 maja, by upamiętnić wstąpienie Polski do UE, w dniu Święta Flagi (2.05.) i Konstytucji 3 Maja, aby tworzyć bardzo przystępne formy zainteresowania publicznego edukacją obywatelsko-obronną oraz niesztampowe poznawanie potencjału Śił Zbrojnych RP, będących na straży obronności kraju.

Twórca „Plenerowej Galerii Pamięci” (za własne środki) na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, poświęconej kultywowaniu pamięci wybitnych postaci jak i wydarzeń godnych utrwalania w społeczeństwie polskim. Postawione przez Stanisława Tołwińskiego obeliski „Plenerowej Galerii Pamięci”, na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, poświęcone zostały:

 • Janowi Pawłowi II jako największemu pielgrzymowi lotniczego świata;
 • Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Tysiąclecia;
 • Lotnikom, którzy zginęli podczas realizacji swoich zadań w służbie Polsce;
 • upamiętniający katastrofę samolotu Cassa z oficerami Sił Powietrznych pod Mirosławcem;
 • upamiętniający katastrofę samolotu rządowego pod Smoleńskiem;

W ramach budowania i kultywowania wartości patriotyczno-obywatelskich na lotnisku pod Kętrzynem co roku organizuje publiczne uroczystości o wielkim znaczeniu upamiętniające ważne wydarzenia i wielkich Polaków przy obeliskach w plenerowej galerii pamięci:

 • 10 kwietnia - wzruszający „Apel Pamięci …Ofiar Rządowego Samolotu pod Smoleńskiem”;
 • 6 października – „Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II” w rocznicę nawiązująca do dnia przewozu Prymasa Tysiąclecia przez lotnisko w Kętrzynie, podczas Jego internowania;

W ostatnich latach (od 1998 r.) pasją Stanisława Tołwińskiego jest otwieranie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich dla Europy przez rozwój lotnictwa i infrastruktury lotniczej w regionie. Jest pilotem, od 21 lat organizuje międzynarodowe festyny „Lotnicze Mazury”, które teraz nazywają się „Mazury AirShow”. Są to największe cywilne pokazy lotnicze o międzynarodowym znaczeniu, które odbywają się w Giżycku nad jeziorem Niegocin zawsze w pierwszy weekend sierpnia. W ramach zaangażowania w realizacje projektu „Lotnicze Mazury” jest inicjatorem i aktywnym realizatorem działań:

 • reanimowania starych i nowych lotnisk w województwie warmińsko-mazurskim. Przewodniczył społecznie wojewódzkiemu zespołowi roboczemu ekspertów d.s.Infrastruktury Lotniczej Warmii i Mazur – czego wynikiem powstała oryginalna koncepcja rozwoju i wykorzystania lotnisk w regionie.
 • jako inicjator, co roku w czerwcu organizuje Międzynarodowe Rajdy po lotniskach Warmii i Mazur, przyciągające do nas nowych gości i inwestorów i stanowiące atrakcyjną formę promocji regionu z dostępnością w ramach General Aviation. W tym roku była już siódma edycja, ciesząca się wielką popularnością w międzynarodowym środowisku lotniczym.
 • Międzynarodowe Zloty Przyjaciół Lotnictwa i Mazur, na przełomie lipca i sierpnia. W tym roku była to już 17-sta edycja, których finałem były najpopularniejsze i jedyne tego typu ( bo na wodzie –wodnosamoloty i w powietrzu nad jeziorem Niegocin) pokazy lotnicze pn.”Mazury AirShow”, nie biletowane - ogólnie dostępne.
 • inicjatywy lotnicze (realizowane przez kierowany AKJ) promujące Warmie i Mazury, w uznaniu ich znaczenia i jakości wyróżniane zostały statuetką w „Konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” – w 2008 roku - za cykl imprez lotniczych promujących Warmie i Mazury, w 2013 roku – za mazurskie pokazy lotnicze pn. „Mazury AirShow 2013” jako najważniejsze wydarzenie regionu.
 • Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyki - za inicjatywy lotnicze kierowanego przez  Stanisława Tołwińskiego Aeroklubu Krainy Jezior - wyróżniała certyfikatem „Turystyczny Produkt Roku”, w 2008 roku i w 2011, a za całość dokonań Minister Sportu i Turystyki w 2009 r. wyróżnił AKJ Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”;
 • już ponad 10 lat organizuje we wrześniu Warmińsko-Mazurskie Rajdy na Lotniska Litwy oraz na Lotniska Czech - z udziałem zagranicznych załóg lotniczych, promując nową formę turystyki, możliwości oraz ofertę atrakcji turystyczno – inwestycyjnych Warmii i Mazur.
 • był inicjatorem pomysłu, autorem wysoko ocenionego wniosku oraz koordynatorem realizacji nowatatorskiego projektu pn. „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej” z udziałem litewskich partnerów (Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas), wspieranego środkami Unii Europejskiej, wyróżnionego przez Ministra Rozwoju Regionalnego i przez Instytucje Zarządzająca środkami w ramach współpracy Polski i Litwy. M.in. potwierdzeniem tego jest fakt, że podczas Konferencji końcowej Funduszu Małych Projektów w Druskininkai (Litwa) w ramach Programu Litwa-Polska 2007-2013 wyróżniono Aeroklub Krainy Jezior certyfikatem "Najbardziej Ambitny Beneficjent", za realizację projektu: "Inauguracja Transgranicznej Turystki Lotniczej” oraz drugim certyfikatem „Za doskonałe idee, aktywną i szczerą współpracę oraz cierpliwość podczas wdrażania projektów finansowanych z Funduszu Małych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

Dokonania na Warmii i Mazurach kierowanego przez Stanisława Tołwińskiego  Aeroklubu Krainy Jezior, zostały docenione wyróżnieniem w 2005 r.- podczas pokazów lotniczych Air Show w Radomiu, honorową nagrodą „Błękitnych Skrzydeł” za wkład w popularyzację lotnictwa i ogromne zasługi dla środowiska lotniczego. Indywidualnie w 2008 roku Stanisław Tołwiński również został uhonorowany tym najwyższym prestiżowym wyróżnieniem. Błękitne Skrzydła to jedna z najbardziej wyrazistych dowodów uznania w środowisku lotniczym dla dokonań założonego, sponsorowanego, zarządzanego przez Stanisława Tołwińskiego Aeroklubu Krainy Jezior i społecznych dokonań osobistych Stanisława Tołwińskiego w dziedzinie lotnictwa nie tylko dla Warmii i Mazur. Przyznawana jest tylko raz w roku instytucjom i wybitnym postaciom polskiego lotnictwa przez Krajową Radę Lotnictwa oraz Redakcję Magazynu Lotniczego Skrzydlata Polska.

Reasumując! Zaangażowany społecznik nie szczędzący swojego jak i rodziny czasu oraz środków materialnych na rzecz realizowanych misji publicznych (ogólnopolskich i regionalnych). W kilkunastu ostatnich latach z wielką pasją zaangażowany dla inicjatyw realizowanych - służących również szczególnie społeczeństwu Warmii i Mazur jak i międzynarodowej promocji Polski oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ma swoje istotne dokonania, jest animatorem i kreatorem działań na rzecz utrzymywania stałej przyjaznej współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów Lotnictwa ze Szwecji (znakomicie promujące atrakcje Warmii i Mazur w Szwecji), Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas z Litwy (organizując wspólne inicjatywy), z Aeroklubem w Gwardeisku (Obwód Kaliningradzki) oraz lotniczym środowiskiem Czech – co bardzo dobrze służy postrzeganiu naszych inicjatyw na forum wymienionych narodowości.

Wiesław Pietrzak

Odznaczenia, wyróżnienia

Posiadane ordery - odznaczenia:

 • „ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ” - 15.01.1965 r.
 • BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI - 06.11.1970 r.
 • SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI - 09.01.1980 r.
 • KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI - 01.06.1988 r.
 • KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI  - 26.03.2001 r.

Posiadane wyróżnienia, odznaki:

 • ZŁOTA ODZNAKA „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA” (1979)
 • ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA PIOTRKOWSKEGO” (1979)
 • MEDAL KEN (1980)
 • ZŁOTA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI” (1981)
 • ZŁOTA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ” (1983)
 • BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” (1986)
 • „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO” (1986)
 • ZŁOTY KRZYŻ „ZA ZASŁUGI DLA ZHP” (1987)
 • ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO” (2001)
 • ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” (2006)
 • „BŁĘKITNE SKRZYDŁA” (2008) ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA
 • MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA GIŻYCKO (2015)
 • TYTUŁ I STATUETKA OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 WARMII I MAZUR
 • MEDAL "PRO PATRIA" - URZĘDU ds. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH (21.08.2017)
 • LAUREAT I STATUETKA ŚW. BRUNONA (2018)