Kilka słów od kandydata...

Przez grono znaczących społecznie Obywateli Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - znających dotychczasową moją działalność publiczną dla dobra regionu - zostałem zachęcony do ubiegania się o poparcie wyborców, kandydując do Senatu RP. Mając na względzie możliwości skuteczniejszego zabiegania o sprawy publiczne, postanowiłem więc podjąć to kolejne wyzwanie, jako pewną misję dla dobra społeczności Mazur. Nie po to, aby "Zaszczycać" swą obecnością imprezy w regionie, by mieć kolejną posadę ( nie planuje etatu w Senacie) ale po to, by mając ułatwiony dostęp do struktur państwowych, skutecznie służyć sprawom wyborców - Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Kandydując chcę wierzyć, że... SENAT TO NIE ARENA SPORÓW PARTYJNYCH, A MIEJSCE CIĘŻKIEJ PRACY DLA POLSKI i gdzie moje doświadczenie może być wykorzystane również w interesie Mazur.

Jestem osoba niezależną politycznie, nie ulegającą naciskom i bezpartyjną a kandydowanie w wyborach do Senatu RP uważam za możliwość jeszcze lepszego i bardziej skutecznego służenia dotychczas zaniedbywanemu Regionowi i zatroskanym o swoje perspektywy ludziom Mazur a tym szczególnie o perspektywy młodego pokolenia. Stawiając sie pod ocenę wyborców jako kandydat do Senatu RP, mam w swoim społecznym działaniu liczny i ceniony w wielu kręgach naszego kraju znaczący dorobek.

Co się na ten dorobek składa? Z czego mogę być dumny?

A. Inicjatywy obywatelskie i patriotyczno-obronne realizowane przez Fundację Military Park, której jestem fundatorem - założycielem i prezesem zarządu od 2013 roku. Główną imprezą każdego roku jest Wojskowa Majówka, zawsze w dniu 1 maja, ale również z uczczeniem Dnia Flagi (2.05.) i Konstytucji 3 Maja. Więcej informacji o Fundacji i jej inicjatywach programowych na www.militarypark.pl;

B. Utworzenie plenerowej Galerii Pamięci na lotnisku, poświęconej wybitnym Polakom i ważnym, ale i tragicznym,wydarzeniom. Zainicjowałem i własnymi środkami postawiłem obelisk dla : Jana Pawła II jako największego pielgrzyma lotniczego świata, Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, ofiar katastrofy lotniczej pod Mirosławcem, tragedii lotniczej - katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem oraz w 2018 roku Twórcom i Animatorom Lotnictwa Polskiego w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski. Istotnym elementem działań na rzecz kultywowania pamięci o ważnych narodowych zdarzeniach i Wybitnych Osobowościach jest organizowany w niezwykle uroczystej oprawie "Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II", zawsze na początku pażdziernika, nawiązując do daty 6.10.1954 r., kiedy to Stefan Kardynał Wyszyński jako więzień stanu - osoba internowana, odlatywał samolotem z lotniska pod Kętrzynem w asyście niechcianych strażników ze Służby Bezpieczeństwa. Więcej informacji o uroczystościach przygotowywanych juz 19-sty raz można uzyskać na stronie www.lotniskoketrzyn.pl.

C. Konsekwentne promowanie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w kraju i na forum międzynarodowym, m.in. przez organizacje tak znanych w Europie imprez jak: "Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur", którego finałem są jedyne tego typu pokazy lotnicze p.n. "Mazury AirShow", Międzynarodowych Rajdów po lotniskach Warmii i Mazur oraz Międzynarodowych Rajdów na Litwę. Największe cywilne pokazy lotnicze w Polsce pn. Mazury AirShow, realizowane „non profit” na Mazurach, nie biletowane, przez dwa dni oglądane są przez ponad 200 tys. osób.

D. Skuteczne propagowanie i organizowanie przedsięwzięć służących aktywizacji turystyki lotniczej do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym organizowania wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych, w wyniku których Warmia i Mazury uzyskiwała obszerne i entuzjastyczne - zachęcające do odwiedzin - artykuły w poczytnej i wielonakładowej prasie zagranicznej.

Jak widać z powyższego wyliczenia swoim działaniem i dokonaniami jestem zdeterminowany bezinteresownie w ramach wieloletnie prowadzonej akcji "Lotnicze Mazury", jak najlepiej służyć Regionowi, a w tym szczególnie ich lotniczemu otwarciu na świat, poprzez m.in. tworzenie wspólnie z samorządami lądowisk przy wszystkich miastach powiatowych na Mazurach.

Decydując się na kandydowanie zdaję sobie sprawę, że tylko przy poparciu moich wyborców będzie możliwe otrzymanie mandatu Senatora z Mazur. Licząc, że zostanie doceniona moja praca dla Mazur, ośmielam się prosić o poparcie w najbliższych wyborach do senatu RP.

Jako osoba dotychczas bezpartyjna, deklaruję "Moją partią są i będą ludzie z Mazur!". Nie dyscyplina partyjna, a sprawy Regionu, będą moim osobistym i publicznym drogowskazem!

Z wyrazami szacunki i oddania sprawom Mazur!!!
Stanisław Tołwiński

List otwarty do Wyborców

Szanowni Państwo! Drodzy Wyborcy!

Jako osoba konsekwentna i dotychczas niestrudzona w aktywności społecznej, jeszcze raz postanowiłem ubiegać się o mandat Senatora z naszego 87 Okręgu. Jestem kandydatem niezależnym, nie obciążonym żadnym logo partyjnym, a wiedząc, że Senat nie jest areną (jak w Sejmie) ostrej walki politycznej, lecz miejscem stonowanej, poważnej i refleksyjnej dyskusji merytorycznej, skupiającym osobowości, podjąłem decyzję kolejnego startu właśnie do tej Izby. Uważam, że w Senacie, moja NIEZALEŻNOŚĆ nie jest słabością a siłą kandydata doświadczonego, z autentycznym dorobkiem, konsekwentnego w działaniu i potrafiącego skutecznie walczyć o sprawy słuszne.

Nie chciałbym znużyć Państwa swoimi dokonaniami, posiadanym doświadczeniem, więc gdyby moja osoba wzbudziła zainteresowanie, więcej informacji zostało zaprezentowane na stronie odwrotnej oraz na www.StanislawTolwinski.pl

Wraz z małżonką Barbarą od 46 lat jesteśmy szczęśliwą rodziną, dumną ze swoich dwóch wspaniałych córek, Katarzyny i Małgorzaty. A więc jestem spełniony rodzinnie, zawodowo i życiowo. Jednak odczuwam wewnętrzną potrzebę „powalczyć” m. in. o emerytury bez podatku, poprawę infrastruktury komunikacyjnej Mazur, reaktywowanie połączeń drogowych i kolejowych, lepsze warunki startu młodego pokolenia, tworzenia warunków dla nowych inwestycji oraz nowych miejsc pracy jak i rozwinięcie potencjału materialnego wsparcia dla „mojego dziecka” – pokazów Mazury AirShow.

Nie potrzebuję „etatu” Senatora a uposażenie deklaruję przeznaczyć na zakup wyprawek wspomagających wychowanie dzieci w dwujęzyczności, już od noworodka.

Oddając swój głos na mnie, będziecie mieli Państwo swojego Senatora, dla którego Wy – nie partia, będziecie najważniejsi , bo właśnie przed Państwem będę się rozliczał ze swoich działań i konkretnych dokonań.

Niezależnie od Państwa decyzji wyborczej, życzę Wam satysfakcji z własnych wyborów, radości rodzinnej i osobistej każdego dnia oraz spełnienia Waszych pragnień.

Z wyrazami szacunku
Stanisław Tołwiński

Mazury, wrzesień 2019

List otwarty do samorządowców

List otwarty do działaczy samorządowych
z 87 Okręgu Wyborczego w wyborach do Senatu RP

Szanowni Państwo!

Dzięki wsparciu utworzonego Komitetu Wyborczego Wyborców "Porozumienie Dla Mazur" jestem niezależnym kandydatem do Senatu RP, w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Podejmując się próby zdobycia akceptacji wyborców dla uzyskania mandatu Senatora, postanowiłem zwrócić się do Państwa z listem otwartym, jako do osób obdarzonych szczególnym zaufaniem społecznym w gminie, mieście czy powiecie.

Mam świadomość, że Szanowni Państwo, posiadając wyjątkowy autorytet w swoim środowisku, możecie w swej rozwadze dać temu środowisku stosowny impuls do wybrania takiego przedstawiciela Mazur w Senacie, z którego działań i autentycznej skuteczności dla Regionu wszyscy mieszkańcy będą dumni.

Serdecznie o to proszę..!

Jestem od lat osobą zdeterminowaną by jak najefektywniej służyć ludziom i sprawom Mazur. O moich dokonaniach, życiowej postawie i doświadczeniu, znajdziecie Państwo więcej na stronie www.stanislawtolwinski.pl.

Chcę Państwa zapewnić, że w swojej działalności parlamentarnej będę kierował się wyłącznie interesem publicznym i inspiracjami płynącymi z samorządów w Regionie. Nie kandyduję by mieć "posadę" ( nie zamierzam być etatowym Senatorem) , ale by mieć mandat parlamentarny do skuteczniejszego dopominania się o sprawy ważne dla Mazur.

Jeżeli zostanę wybrany, by mieć jak najlepszy kontakt z rzeczywistymi oczekiwaniami w naszych gminach, miastach czy powiatach, zobowiązuję się:
1. ustanowić w każdym powiecie formalnych asystentów (z odpowiednią legitymacją Senatu RP), do bieżącej współpracy z samorządami;
2. utworzyć "Radę Konsultacyjno - Doradczą Senatora Stanisława Tołwińskiego”, złożoną z przedstawicieli samorządów, która będzie miała możliwość, poprzez kwartalne spotkania, bieżącej oceny mojej aktywności dla Mazur, a także sygnalizowania nowych spraw do podjęcia u władz centralnych.

Zwracając się do Państwa, byłbym wdzięczny za życzliwe przyjęcie mojego listu oraz autentycznej gotowości bezinteresownego służenia Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Licząc na to, że moje dotychczasowe udokumentowane dokonania publiczne przekonują Państwa do mojej kandydatury, proszę o życzliwe wsparcie rekomendacją samorządową oraz o Wasze głosy podczas wyborów, w dniu 13 października.

Stawiając się do Państwa dyspozycji pozostaję z wyrazami szacunku!

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ

Mazury – Giżycko, 14.09.2019 r.