Kilka słów od kandydata...

Przez grono znaczących społecznie Obywateli Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - znających dotychczasową moją działalność publiczną dla dobra regionu - zostałem zachęcony do ubiegania się o poparcie wyborców, kandydując do Senatu RP. Mając na względzie możliwości skuteczniejszego zabiegania o sprawy publiczne, postanowiłem więc podjąć to kolejne wyzwanie, jako pewną misję dla dobra społeczności Mazur. Nie po to, aby "Zaszczycać" swą obecnością imprezy w regionie, by mieć kolejną posadę ( nie planuje etatu w Senacie) ale po to, by mając ułatwiony dostęp do struktur państwowych, skutecznie służyć sprawom wyborców - Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Kandydując chcę wierzyć, że... SENAT TO NIE ARENA SPORÓW PARTYJNYCH, A MIEJSCE CIĘŻKIEJ PRACY DLA POLSKI i gdzie moje doświadczenie może być wykorzystane również w interesie Mazur.

Jestem osoba niezależną politycznie, nie ulegającą naciskom i bezpartyjną a kandydowanie w wyborach do Senatu RP uważam za możliwość jeszcze lepszego i bardziej skutecznego służenia dotychczas zaniedbywanemu Regionowi i zatroskanym o swoje perspektywy ludziom Mazur a tym szczególnie o perspektywy młodego pokolenia. Stawiając sie pod ocenę wyborców jako kandydat do Senatu RP, mam w swoim społeczny działaniu liczny i ceniony w wielu kręgach naszego kraju znaczący dorobek.

Co się na ten dorobek składa? Z czego mogę być dumny?

A. Inicjatywy obywatelskie i patriotyczno-obronne realizowane przez Fundację Military Park, której jestem fundatorem - założycielem i prezesem zarządu od 2013 roku. Główną imprezą każdego roku jest Wojskowa Majówka, zawsze w dniu 1 maja, ale również z uczczeniem Dnia Flagi (2.05.) i Konstytucji 3 Maja. Więcej informacji o Fundacji i jej inicjatywach programowych na www.militarypark.pl;

B. Utworzenie plenerowej Galerii Pamięci na lotnisku, poświęconej wybitnym Polakom i ważnym, ale i tragicznym,wydarzeniom. Zainicjowałem i własnymi środkami postawiłem obelisk dla : Jana Pawła II jako największego pielgrzyma lotniczego świata, Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, ofiar katastrofy lotniczej pod Mirosławcem oraz tragedii lotniczej pod Smoleńskiem. Istotnym elementem działań na rzecz kultywowania pamięci o ważnych narodowych zdarzeniach i Wybitnych Osobowościach jest organizowany w niezwykle uroczystej oprawie "Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II", zawsze na początku pażdziernika, nawiązując do daty 6.10.1954 r., kiedy to Stefan Kardynał Wyszyński jako więzień stanu - osoba internowana, odlatywał samolotem z lotniska pod Kętrzynem w asyście niechcianych strażników ze Służby Bezpieczeństwa. Więcej informacji o uroczystościach przygotowywanych juz 15-sty raz można uzyskać na stronie www.lotniskoketrzyn.pl.

C. Konsekwentne promowanie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w kraju i na forum międzynarodowym, m.in. przez organizacje tak znanych w Europie imprez jak: "Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur", którego finałem są jedyne tego typu pokazy lotnicze p.n. "Mazury AirShow", Międzynarodowych Rajdów po lotniskach Warmii i Mazur oraz Międzynarodowych Rajdów na Litwę. W tegorocznych pokazach Mazury AirShow przez dwa dni uczestniczyło ponad 200 tys. osób obserwujących największe cywilne pokazy lotnicze w Polsce.

D. Skuteczne propagowanie i organizowanie przedsięwzięć służących aktywizacji turystyki lotniczej do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym organizowania wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych, w wyniku których Warmia i Mazury uzyskiwała obszerne i entuzjastyczne - zachęcające do odwiedzin - artykuły w poczytnej i wielonakładowej prasie zagranicznej.

Jak widać z powyższego wyliczenia swoim działaniem i dokonaniami jestem zdeterminowany bezinteresownie w ramach wieloletnie prowadzonej akcji "Lotnicze Mazury", jak najlepiej służyć Regionowi, a w tym szczególnie ich lotniczemu otwarciu na świat, poprzez m.in. tworzenie wspólnie z samorządami lądowisk przy wszystkich miastach powiatowych na Mazurach.

Co mnie motywuje do wystawienia swojej osoby pod osad wyborców? Jakie zadania widzę przed sobą jako Senatorem RP?
Stając w szranki wyborcze dostrzegam wielkie i wieloletnie zaniedbania władz wsi mazurskiej, infrastruktury komunikacyjnej regionu, sensownego wsparcia słusznych inicjatyw lokalnych, w zbyt małym przyroście miejsc pracy i wielu innych bliskich mieszkańcom Mazur sprawach.

Jeżeli zostanę wybrany do Senatu RP - mam zamiar podjąć jako moje priorytety następujące tematy:
1. ROZWÓJ MAZUR - opłacalne rolnictwo, agroturystyka, wsparcie modernizacji Regionu, ekologia (czysta woda), dobre drogi i sprawna komunikacja w Regionie i z Regionem.
2. BEZPIECZEŃSTWO - prawne, socjalne, w naszych miejscowościach i własnym domu.
3. LUDZKIE PROBLEMY - szanse dla młodzieży ale i funkcjonowania rodzin, przedszkola, dożywianie i stypendia w szkołach, praca dla ludzi, opieka lekarska.

Oświadczenie końcowe, lub - jak by to inaczej ocenić - pewna deklaracja!

Przedstawiając się tymi kilkoma informacjami o mojej aktywności społecznej oraz zakładanymi priorytetami mogę zapewnić, że sie Państwo nie zawiedziecie poparciem mnie w wyborach do Senatu RP. Uważam się za osobę skuteczna, konsekwentna, dotrzymującą danego słowa, spełniona zawodowo (w biznesie) oraz rodzinnie (wyrozumiała żona i dwie wspaniałe córki), mam gospodarstwo na Mazurach i ładne stado koni a mając mandat Senatora RP mógłbym jeszcze wiele uczynić dla znaczenia oraz rozwoju dla naszego pięknego i zaniedbanego przez lata Regionu.

Decydując sie na kandydowanie zdaję sobie sprawę, że tylko przy poparciu moich wyborców będzie możliwe otrzymanie mandatu Senatora z Mazur. Licząc, że zostanie doceniona moja praca dla Mazur, ośmielam się prosić o poparcie w najbliższych wyborach do senatu RP.

Jako osoba dotychczas bezpartyjna, deklaruję "Moją partią są i będą ludzie z Mazur!". Nie dyscyplina partyjna, a sprawy Regionu, będą moim osobistym i publicznym drogowskazem!

Z wyrazami szacunki i oddania sprawom Mazur!!!
Stanisław Tołwiński