Zgłoszenie kandydata KWW Porozumienie Dla Mazur w wyborach do Senatu RP

W godzinach wieczornych Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie przyjęła zgłoszenie STANISŁAWA TOŁWIŃSKIEGO z poparciem 3.577 podpisów (na 2000 wymaganych) jako kandydata KWW Porozumienie Dla Mazur, w wyborach do Senatu z 87 okręgu, który stanowią powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób i pozyskaniu licznego grona popierających kandydata przez złożenie swojego podpisu na specjalnych listach.

Wszystkim zaangażowanym pozyskanie podpisów poparcia oraz udzielającym tego poparcia serdecznie dziękujemy. Otrzymane poparcie otwiera nowy etap w kampanii wyborczej.

Teraz zaczyna się czas ponad miesięcznych merytoryczno – organizacyjnych zmagań dla zaprezentowania się kandydata oraz pozyskania wymiernego uznania oraz sympatii wyborców wyrażającej się szczególnie w dniu wyborów oddaniem głosu właśnie na STANISŁAWA TOŁWIŃSKIEGO!