Wyniki wyborów w Okręgu Wyborczym nr 87

Wyniki wyborów w Okręgu Wyborczym nr 87

W wyborach do Senatu RP w roku 2015 niezależny kandydat rekomendowany przez KWW 'Porozumienie dla Mazur" - Stanisław Tołwiński w Okręgu Wyborczym nr 87 zdobył 33 383 głosów (27.82%).

Frekwencja w regionie wyniosła 38.71%

Zbiorcze statystyki głosowania:

  • Liczba uprawnionych do głosowania - 321 051
  • Liczba kart ważnych - 124 264
  • Liczba głosów ważnych - 119 997
  • Liczba głosów nieważnych - 4 267

Okręg wyborczy nr 87 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego (województwo warmińsko-mazurskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej.

Statystyki głosowania w poszczególnych powiatach:

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
2805 ełcki 25999 68561 26976 39.35 %
2806 giżycki 18367 45987 18985 41.28 %
2808 kętrzyński 18516 52516 19187 36.54 %
2810 mrągowski 15962 40315 16573 41.11 %
2813 olecki 9620 27099 9927 36.63 %
2816 piski 17148 45610 17770 38.96 %
2818 gołdapski 7637 21843 7910 36.21 %
2819 węgorzewski 6748 19120 6936 36.28 %

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

27-10-2015r.