W PKW złożono zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców

W PKW złożono zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców, z poparciem 1840 obywateli, co zostało potwierdzone podpisami.