W hołdzie wybitnym Polakom!

"...6.X.1954, środa, godz. 13.00, z pasa Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje samolot.
Na pokładzie znajduje się ks. Stefan Kardynał Wyszyński.
Samolot, oddalając się od 45 minut wcześniej opuszczonego więzienia w Stoczku Warmińskim,
obiera kurs na nowe miejsce internowania - Prudnik Śląski..."
Informacja - "Zapiski Więzienne"

Od 15-stu lat...w hołdzie wybitnym Polakom!

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..."
Stefan Kardynał Wyszyński

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka, Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się ważną osobistą inspiracją dla podjęcia inicjatywy skierowanej moim listem w dniu 17 kwietnia 2001 roku do Józefa Kardynała Glempa - Prymasa Polski oraz w dniu 19 kwietnia 2001 r. do Arcybiskupa Edmunda Piszcza - Metropolity Warmińskiego, zmierzającej do stałego utrwalania w pamięci nowych pokoleń Polaków wybitnej osoby Prymasa Tysiąclecia, jego związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo.

Zdjęcia stron ze specjalnego albumu potwierdzające skierowanie pism do Prymasa Polski i Metropolity Warmińskiego

Śp. Józef Kardynał Glemp (Honorowy członek Aeroklubu Polskiego), z którym miałem możliwość odbywania wspólnych lotów samolotem zaakceptował moja inicjatywę uroczystego uczczenia Dniem Pamięci... osoby Wielkiego Polaka i Prymasa Tysiąclecia oraz w dowód rangi tych uroczystości, obdarzył swoim - Prymasa Polski - Honorowym Patronatem.

W Antonowie (AN-2) z lotniska w Kętrzynie - Prymas Polski Józef Kardynał Glemp oraz prezes AKJ Stanisław Tołwiński

Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez nasze lotnisko i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowałem i postawiłem z własnych środków pamiątkowy obelisk.

Obelisk z tablicą poświęconą Prymasowi Tysiąclecia - Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste zaangażowanie Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza byłego Ordynariusza Archidiecezji Warmińskiej, dnia 6 października 2001 r. w niezwykle uroczystej scenerii odsłonięto obelisk z pamiątkową tablicą poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

Tekst tablicy na obelisku Prymasa Tysiąclecia i sentencja Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Czasami trochę padało ale jak widać ratowały sprawę parasole ...nad osobami duchownymi

Poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zebrana ludność z regionu, uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny w Kętrzynie i Orkiestry Wojskowej były bardzo podniosłym i wzruszającym wydarzeniem.

Delegacje wojskowych i kombatantów przygotowanych do złożenia kwiatów pod obeliskami

„Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego", od 2001 r. został ustanowiony jako stałe święto odbywające się każdego roku lotnisku Kętrzyn Wilamowo pod Honorowym Patronatem Józefa Kardynała Glempa - Prymasa Polski.

Prezes AKJ - Stanisław Tołwiński prezentuje Józefowi Kardynałowi Glempowi i dla Arcybiskup Edmunda Piszcza obelisk poświęcony Prymasowi Tysiąclecia z dodatkową sekwencją

Wielkie związki osobiste Prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły stały się dla mnie inspiracją, aby w 2005 r. podczas obchodzenia „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” dokonać uroczystego odsłonięcia kolejnego obelisku, z płaskorzeźbą oraz tablicą z dedykacją „Janowi Pawłowi II – największemu pielgrzymowi lotniczemu świata”.

Każdego roku od 2006 roku, doroczne uroczystości utrwalające pamięć o Wielkich Polakach organizuje pod nazwą „Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II”.

Obelisk I treść tablicy poświęconej dla Jana Pawła II

W tym roku, w ramach jubileuszu 15-sto lecia, jak zwykle obchody „Dnia Pamięci…” odbędą się w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze, na których zapewne nie zabraknie osób dla których postawa obywatelska i wartości głoszone przez Prymasa Wyszyńskiego oraz nauki Ojca Świętego są bliskie.

Prezes AKJ - Stanisław Tołwiński wygłaszający komunikaty i informacje.

W dniu 9 października 2015 roku (piątek) zapraszamy wszystkich do Sanktuarium w Stoczku Klasztornym, a w dniu 10 października 2015 r. na lotnisko Wilamowo, na uroczysty apel o godzinie 11.00 i Liturgię Słowa Bożego - celebrowaną w hangarze lotniczym.

Polowa Msza Święta (w hangarze lotniczym) celebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Edmunda Piszcza

A po Polowej Mszy Świętej wszyscy zawsze byli/są zapraszani na wspólny poczęstunek z wojskowej kuchni!

Prymas Polski Józef Kardynał Glemp w trakcie błogosławienia tradycyjnego wspólnego poczęstunku - bigosu i specjalnego chleba, krojenia bochna chleba, którym po ukrojeniu symbolicznie częstował uczestnikom biorących udział w uroczystości.

Pod nieobecność Prymasa Polski błogosławi jadło i dzielił… chlebem Arcybiskup Edmund Piszcz.

Wspólnym symbolicznym posiłkiem w polowych warunkach – z wojskowej kuchni – wszystkich uczestników obchody Dnia Pamięci … na lotnisku się kończą. Ważne aby przekaz emocjonalny tej uroczystości zostały jak najdłużej w sercach i pamięci każdego uczestnika. Obecnością w tych uroczystościach, dajmy przykład młodym pokoleniom kultywowania ideałów i osoby zasłużonych Polaków – Prymasa Tysiąclecia oraz Ojca Świętego – Jana Pawła II.

Pamiątkowe zdjęcie pasażerów samolotu AN-2 o znakach SP-KTS po symbolicznym locie nawiązującym do okoliczności odlotu Stefana Kardynała Wyszyńskiego z lotniska Kętrzyn Wilamowo w dniu 6.10.1954r.

Jako symboliczny dowód wielu akceptacji -uznania dla naszej inicjatywy konsekwentnie od lat realizowanej, był m.in. list Kazimierza Kardynała Nycza skierowany na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Ks. Prałata dr Zygmunta Klimczuka, stanowiący odpowiedż na zaproszenie w 2014 roku. W tej korespondencji Metropolita Warszawski w odpowiedzi na zaproszenie napisał...

" Z radością i wdzięcznością przyjąłem wiadomość o mającej mieć miejsce 6 pażdziernika.... na lotnisku Kętrzyn Wilamowo uroczystości poświęconej Wielkim Polakom : Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu i Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II....

Łącze się.... duchowo ze wszystkimi którzy będą uczestniczyć w Uroczystym Apelu i Liturgii Słowa Bożego, a także złożeniu kwiatów pod obeliskiem poświęconym Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II, którzy wnieśli swój niezastąpiony wkład pracy ewangelizacyjnej i modlitwy w życie Kościoła w Polsce i na świecie, zapalając swoją świętością ogromne rzesze ludzi.

Organizatorom i wszystkim uczestnikom podniosłej, pażdziernikowej uroczystości - z serca błogosławię."

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ