Ulotka wyborcza niezależnego – bezpartyjnego kandydata na Senatora

By jak najszerzej dotrzeć do wyborców z 87 okręgu wyborczego, została opracowana ulotka wyborcza (w formacie A5) składająca się listu otwartego na kandydata do wyborców oraz na drugiej stronie z referencji Mirosław Hermaszewskiego, Tadusza Sznuka i KWW Porozumienie Dla Mazur.

Będą (mają być) doręczane przez pocztę jako druki bezadresowe. Ulotkę (list …+ referencje) prezentujemy poniżej.

Przekazując tą informację uprzejmie prosimy o poinformowanie naszego komitetu o nie otrzymaniu takiej ulotki, jeśli nie dotrze na adres Państwa do dnia 9 października. Tą prośbą chcemy sprawdzić rzetelność realizacji zlecenia przez Pocztę Polską i solidność jej listonoszy.