Refleksje organizatora... po "Mazury AirShow 2016"

W dniu 7 sierpnia w godzinach popołudniowych zakończyliśmy 18-stą już edycję mazurskich pokazów lotniczych. Odetchnąłem z ulgą, bo szczęśliwie, z ciekawym programem oraz przy wyjątkowym zainteresowaniu obserwatorów!!!Upłynęło już kilka dni od mazurskich pokazów lotniczych! Zaczyna się więc czas na liczne oceny, refleksje i wnioski pewnie ważne  dla kolejnej edycji Mazury AirShow. Za dwa lata będziemy mieli już kolejny JUBILEUSZ - 20 lat mazurskich pokazów lotniczych.

Na pełną ocenę będziemy jeszcze musieli poczekać. Jednak chciałbym w pewnym sensie sprowokować wielu zaangażowanych osobiście w przygotowania oraz realizację i czytelników tej aktualności do przesyłania  swoich spostrzeżeń, uwag czy wręcz zgłoszeń gotowości do współpracy na rzecz "Mazury AirShow 2017". To tylko za rok!
Nie mnie czy nam organizatorom należałoby oceniać atrakcyjność dla obserwatorów programu bloków pokazów. Niech to oceniają osoby mogące  z pewnym dystansem poświęcić się podziwianiu programu prezentacji wielu pilotów.

Wielkie słowa podziękowania należą się dla Pana gen. dyw. pil. Tomasza Drewniaka - Inspektora Sił Powietrznych za decyzję prezentacji podczas Mazury AirShow 2016 Zespołu Akrobacyjnego Biało-Czerwone ISKRY,Drona ORBITER, śmigłowca W-3 Sokół z 2.GPR w Mińsku Mazowieckim, MIG-26 i LC-130 Hercules. Występy formacji Sił Powietrznych kończące bloki pokazów zdobyły sympatię i wielkie uznanie publiczności a szczególnie został zapamiętany występ samolotu MIG-29. Panie Generale! Panie Inspektorze! Dziękujemy w imieniu organizatorów a szczególnie samorządów Warmii i Mazur, kilkunastotysięcznej publiczności za decyzję pokazania wysokiego  poziomu wyszkolenia  pilotów wojskowych.

Ważnym elementem naszych pokazów poza już bywającymi u nas  pilotami podczas Mazury AirShow 2016 uczestnikami pokazów było wyjątkowo dużo wodnosamolotów oraz samolotów spełniających kategorię ULM. To bardzo dobry objaw ekspansji lotnictwa ultralekkiego. Mimo wielu obiekcji niektórych osób, osobiście jestem zdeklarowanym entuzjastą tej formy realizowania lotniczych marzeń. Dziękuję tym samym, kolegom pilotom za ich obecność  na "Mazury AirShow 2016" i gotowość szerszego promowania ultralekkich statków powietrznych.

Fenomenem organizacji  Mazury AirShow 2016 od pierwszej edycji są wolontariusze o bardzo wysokich kwalifikacjach i autentycznie zaangażowanych w jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Tak widzę pracę kierownictwa operacji lotniczych ze Stefanem Wekerem na czele a wspomaganym przez Dariusza Moćko, Edwarda Sokoła,Henryka Szalińskiego, Jakuba Fajfera, Jerzego Kwiecińskiego i Andrzeja Barczaka. Doceniam wielką pracę Tadeusza Sznuka jako komentatora, liczną ekipę na lotnisku Wilamowo koordynowaną przez Adama Dzięcioła  przy wsparciu Anny Piórkowskiej,Marka Dworaka, Ewy Grzyb Iwony Doroszko-Bigda, Joanny Dudzińskiej, Adama Milewskiego,Romana Sasa, Andrzeja Maćkowiaka i Bogdana Wójtowicza czy w Giżycku ekipę koordynowaną przez Daniela Grzyba, w mojej ocenie wszyscy stanęli na wysokości zadania.

Wobec odmowy (dziwnej i niezrozumiałej) w tym roku współpracy MOPR przy zabezpieczeniu strefy pokazów na j. Niegocin, nowym zespołem godnym wymienienia jest ekipa która tworzyła Wodną Ochronę Strefy Pokazów (WOSP). Delegowane przez OSP Spytkowo, Miłki i Wydminy załogi pontonów koordynowane przez Zbigniewa Mroza znakomicie wykonali powierzone zadanie. Na lądzie imprezę masową zabezpieczała OSP Srokowo ekipa z wozem. Ich (WOSP) prace zauważyli pozytywnie nawet inspektorzy ULC kontrolujący pokazy.

To dzięki wszystkim wolontariuszom możemy być dumni z efektów tegorocznej, już 18-stej edycji mazurskich pokazów lotniczych. Dziękuję więc wszystkim za ten olbrzymi i bezinteresowny wkład w budowanie renomy Mazury AirShow. Do wolontariuszy będę miał jeszcze okazję zwrócić się w bezpośredniej formie by stosownie podziękować.
Dziś proszę tylko o przyjęcie do wiadomości takiej prawdy: bez Waszej pracy, bez Waszego wysokiego zaangażowania i kompetencji nie mielibyśmy okazji cieszyć się z tego co zostało dokonane.

Oczywiście z efektów „Mazury AirShow 2016”!To wspólny Wasz/Nasz sukces który może być powodem do dumy dla każdego niezależnie od zadań-misji jaką podczas „Mazury AirShow 2016” realizował.

Ważnym atutem dla dobrego zrealizowania zamierzeń programowych  powinno być przyzwoite zabezpieczenie finansowe. Ten warunek już tradycyjnie był wyjątkowo trudny do zrealizowania. Natomiast brak środków finansowych to i pewne ograniczenia w kontraktowaniu zagranicznych załóg, poziomu realizacji oprawy organizacyjnej jak i wielkie uciążliwości dla organizatorów balansujących na granicy cudotwórstwa. Oczywiście dziękujemy za deklaracje wsparcia przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotą 80 tys. zł (brutto)., Miasta Giżycko kwotą 100 tys. zł.(brutto)  i Gminy Giżycko kwotą 15 000 zł (brutto). Cenimy sobie również zawarte umowy z firmami: MENTOR SA, AVIOMET, PAŻP i ITWL. Ale to były/są jedyne pewne składniki wsparcia finansowego.

Nasze próby zachęcenia handlowców funkcjonujących w rejonie pokazów (gdzie przepływały tłumy osób), nie spotkały się ze zrozumieniem (poza czteroma przypadkami) a w ślad za tym wsparciem finansowym, nawet symbolicznym. To smutne, że nawet ci co szczególnie – wymiernie zarabiają w dniach Mazury AirShow są obojętni na apele i prośby organizatorów pokazów.

Oczywiście, że zawsze jeszcze pozostają środki materialne mojej rodziny (mimo narastającego zdziwienia w rodzinie), które pozwalają na regulacje niezbędnych zobowiązań. 

Mający doświadczenie w organizacji podobnych imprez wiedzą, że bez pieniędzy (minimum 500 tys. zł) nie da się dobrze takich pokazów zorganizować. A my nawet połowy nie mając zrealizowaliśmy już 18-sty raz. W dużej części dzięki umowom barterowym np. z City Board Media czy kilkunastoma hotelami oraz wsparciem rzeczowym (transport, nagłośnienie) niektórych samorządów w regionie. Obawiam się, że wiele osób nie ma świadomości o istnieniu naszego najważniejszego problemu jakim jest zabezpieczenie finansowania. Może to z naszej/mojej strony istotny błąd w sposobie komunikowaniu się z ludźmi biznesu z Giżycka, mieszkańcami regionu oraz obserwatorami Mazury AirShow. Chętnie skorzystam z podpowiedzi na przyszły rok. Wszystkim, którzy swoim wsparciem pomogli w tym roku serdecznie dziękuję.

Proszę o wybaczenie sposób doboru uzewnętrznienia swoich refleksji ale zaczynając gromadzenie uwag jak i podpowiedzi, powyższe problemy uznałem za ważne by je zasygnalizować.
Kłaniam się nisko wszystkim współtwórcom Mazury AirShow 2016, partnerom, patronom medialnym, wymienionym samorządom, hotelom (rekomendowanym na naszej stronie) i wielu sympatykom naszej działalności.

Dziękuję ! Dziękuję ! Dziękuję!

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Tołwiński
18.08.2016 r.


Plakat - zaproszenie na Mazury AirShow 2016


Okolicznościowa pieczątka Mazury AirShow 2016