Poczta Polska na cenzurowanym! Pomóżmy chorej Michasi z Giżycka!

Pod takim tytułem taki tekst opublikowałem na FB. W którym pisałem!

„Zacznę od tego, że nadarza się okazja by nauczyć Pocztę Polską rzetelności w realizacji obsługi korespondencji pocztowej i wypełniania się z zaciąganych zobowiązań – opłacanych z góry.

KWW Porozumienie Dla Mazur zleciło doręczenie 148.000 egz. Listu otwartego … - druków bezadresowych na wszystkie adresy domowe w 87 okręgu wyborczym do Senatu. Była umowa na dostarczenie a więc tak jak by to była przesyłka polecona.

Co się okazało? W bardzo wielu miejscach List… nie dotarł do wyborców bo poczta mając opłaconą usługę nie doręczyła do domostw w tych 8-iu powiatach. Każdy z Was ma również swoje oceny funkcjonowania coraz droższej poczty. Jest okazja by trochę potrząsnąć tą skostniałą strukturą i zażądać pewnej formy rekompensaty finansowej, NIE dla KWW a skierowanej bezpośrednio na wsparcie kosztów leczenia Michasi z Giżycka, z potwierdzeniem wpłaty na adres KWW Porozumienie dla Mazur .

By tak się stało, zwracam się do mieszkańców powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, oleckiego i węgorzewskiego o przesłanie wypełnionego, dołączonego tu oświadczenia.

Oświadczenie powinno być czytelnie podpisane i skierowane na adres: KWW Porozumienie Dla Mazur, ul. Stefana Żeromskiego 1, 11-600 Węgorzewo. By jednak te oświadczenia nie „zaginęły” poczcie ich kopie w formie elektronicznej na adres mailowy: kww@porozumieniedlamazur.pl

Przesłanym oświadczeniem każdy może przyczynić się do wyegzekwowania pewnego odszkodowania, przeznaczonego w całości na leczenie Michasi. A więc wspólnie pomóżmy chorej dziewczynce!!!”

I jaki był efekt tego apelu?

Napłynęło wiele informacji, oświadczeń i podpisów pod specjalną petycją. W konsekwencji tych działań i szerszego wsparcia, do Poczty Polskiej w dniu 4 listopada zostało skierowane zaproszenie do ugodowego domówienia rozmiarów rekompensaty finansowej, przeznaczonej na leczenie Michaliny Kozłowskiej. Pełna treść pisma skierowanego do Poczty Polskiej poniżej.