Mazury Drone Show 2015 - podsumowanie!

Jak grzyby po deszczu... narasta zainteresowanie... bezzałogowymi statkami powietrznymi. Czy drony zdominują lotnictwo XXI wieku?

Człowiek jako istota myśląca inteligentnie i zdolna do twórczych poszukiwań rozwiązań ułatwiających – usprawniających swoją egzystencje stawał się w przeszłości, jak i w obecnej rzeczywistości staje się  kreatorem wielu znakomitych wynalazków, „napędzających”  rozwój cywilizacyjny, coraz wyższy standard  życia, wygodę codziennego funkcjonowania  czy skutecznej  penetracji wszechświata.

Od pewnego czasu „robią karierę” automaty i roboty, przeznaczone do różnych specjalnych zadań. Dobrze zaprogramowane przez człowieka, skutecznie zastępujące osobistą pracę wielu osób. W nasze życie intensywnie wkracza era nowej wizji lotnictwa XXI wieku opartej o wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, zwanych popularnie dronami. Jak zwykle, dotychczas główną siłą napędową tego typu postępu były i są potrzeby wynikające z poszukiwania nowych technik wojskowych (ofensywno – obronnych), jak i coraz intensywniejszej penetracji kosmosu.

W większości krajów świata, w różnych miejscach naszego kraju, w wielu nowatorskich firmach wyczuwających zbliżający się bum zainteresowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, powstały zespoły, których zamiarem jest wykreować firmę z jak najatrakcyjniejszą rynkowo – użytkową ofertą dronów. Jak widać z wielu dotychczasowych dokonań oraz zainteresowania  wielu  środowisk, ta nowa tendencja cywilizacyjna jest już nieodwracalna.

Pamiętając pewną dosyć pragmatyczną życiową dewizę … Jak nie możesz zwalczyć nowego ruchu … to stań na  jego czele… postanowiłem nie być „kibicem” nowych tendencji a symbolicznym inspiratorem wspólnej płaszczyzny poszukiwań dla miejsca i roli bezzałogowych statków powietrznych.

Mając do dyspozycji lotnisko, aeroklub i grupę zgromadzonych wokół niego entuzjastów postanowiłem przynajmniej w pewnej cząstce przyczynić się do integracji środowisk zainteresowanych dronami, ale i do popularyzacji różnych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

(fot. lotniskoketrzyn.pl)

To właśnie ten cel stał się moją inspiracją do zorganizowania pierwszego spotkania producentów i użytkowników bezzałogowych statków powietrznych podczas imprezy pn. „Mazury Drone Show 2015”, zrealizowanej pilotażowo na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Aby ten ogólny cel zrealizować, należało go przede wszystkim skonkretyzować. Zagadnienia, z którymi postanowiliśmy się zmierzyć, to w szczególności:
1. Społeczne i gospodarcze zaprezentowanie przyszłości co do możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w cywilizacji XXI w.
2. Zinwentaryzowanie i upowszechnienie dorobku naukowo-technicznego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.
3. Wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych rozwojem bezzałogowych statków powietrznych w warunkach umożliwiających integrację i gotowość współpracy.
4. Zainteresowanie mediów nową dziedziną lotnictwa XXI wieku i za ich pośrednictwem szersza promocja w społeczeństwie perspektyw zastosowania bezzałogowych statków powietrznych.
5. Promowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania lotów statków bezzałogowych w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w aspekcie różnych uwarunkowań mających pośredni i bezpośredni wpływ na to bezpieczeństwo.

Co nam się udało zrealizować? Jak to zrealizowane założenie widzimy z perspektywy już kilku dni od zakończenia  MDS’15?

Z prawdziwą satysfakcją przyjmujemy znaczące zainteresowanie propozycją zorganizowania przez Aeroklub Krainy po raz pierwszy w Polsce nowatorskiej imprezy poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym. Wydarzenie, które może i powinny być przyczynkiem nowych pozytywnych inspiracji rywalizacyjnej dla środowiska twórców nowych rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych i przyszłościowych założeń eksploatacyjnych. Wydarzenie ważne dla entuzjastów dronów oraz przyszłości  wykorzystania  w „służbie ludzkości”  bezzałogowych statków powietrznych.

Szczególne podziękowania należą się Panu  Piotrowi Ołowskiemu – Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego za akceptacje pomysłu, patronowanie naszej inicjatywie i  merytoryczne wsparcie przez ULC zamierzeń programowo – organizacyjnych oraz trudnych rozważań (wspieranych przez PAŻP) dla wypracowania racjonalnych regulacji służących bezpieczeństwu eksploatacji bezzałogowych statków w polskiej przestrzeni powietrznej.

(fot. lotniskoketrzyn.pl)

A jak było i co się działo na lotnisku Kętrzyn Wilamowo w dniach 1-3 maja 2015 podczas „Mazury Drone Show 2015”?

W czasie zaplanowanych trzech dni, pierwszy dzień, 1 maja został wykorzystany (w atmosferze wielu wydarzeń programowych Wojskowej Majówki i dużego zainteresowania publiczności) na publiczną ekspozycje propozycji wystawiających się firm i loty treningowo-pokazowe operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Przygotowujący się do egzaminu ULC na operatorów bezzałogowych statków powietrznych wykorzystali rozległe przestrzenie lotniska do ostatnich ćwiczeń doskonalących przed egzaminem praktycznym zaplanowanym na dzień 2 maja 2015 r.

W dniu 2 maja od godzin porannych do 18-stej  dalszy ciąg ekspozycji i  loty demonstracyjno - pokazowe. A w międzyczasie: egzaminy na operatorów bezzałogowych statków powietrznych, pasjonujące zawody - wyścigi dronów o tyt. Mistrza Mazury Drone Show 2015 oraz po południu bardzo interesujący panel informacyjno – dyskusyjny z ciekawymi prezentacjami Pawła Szymańskiego (ULC), Macieja Włodarczyka (PAŻP) i Michała Wąsiewicza (ITWL). Prezentacje Pawła Szymańskiego i Michała Wąsiewicza skoncentrowane na przepisy jak i świadomość operatorów bezzałogowych statków powietrznych w kontekście wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej, w tym odpowiedzialne przygotowanie do lotów, zainspirowały do wielu pytań. W konsekwencji oczywistego zainteresowania prezentacjami, ciekawa i pouczająca  dyskusja wokół przełożenia zapisów regulacji prawnych na praktyczne ich stosowanie.

Trzeci dzień wykorzystano na relaksacyjne loty dronami i likwidację ekspozycji promocyjnych w hangarze lotniska Wilamowo.

(fot. lotniskoketrzyn.pl)

Podsumowując pierwszą imprezę pod nazwą „Mazury Drone Show”, jako inicjator i organizator tego pierwszego wydarzenia, chciałbym  z uznaniem wyróżnić:

  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - za  znakomitą i profesjonalnie przygotowaną ekspozycję promującą  dorobek  ITWL w tym szczególnie  w zakresie bezzałogowych statków powietrznych;
  • Politechnikę Wrocławska - za  prezentację inicjatyw na rzecz dronów na uczelniach i dynamiczną  ekspozycję promującą dorobek prekursorów bezzałogowych statków powietrznych oraz świetny - kompetentny zespół reprezentujący P W;
  • Bardzo interesujące firmy, które zaistniały dosyć aktywnie, m.in. takie jak: HEADRONIC Sp. z o.o.; Comonbard s.c. (3DR); idav.pl Sp. z o.o.; prosto GEO Radosław CECOT czy Andreas Burgstaller - COPTERWERK z Austrii - za ciekawą i inspiracyjną ekspozycję promującą ofertę firm w zakresie bezzałogowych statków powietrznych ;
  • Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu za nowatorskie zainteresowanie sprawą ustanowienia jednego z kierunków studiów w zakresie specjalistów dla rozwijającej się dziedziny bezzałogowych statków powietrznych;
  • Redakcję pism „Przegląd Lotniczy” i „Wiraże” oraz TVN 24 za udział w tym nowatorskim wydarzeniu i wsparcie promocyjne rozwijającej się dziedziny lotnictwa bezzałogowych statków powietrznych;
  • Godnym odnotowania podczas MDS’15 było poważne zainteresowanie sprawą wykorzystania dronów przez MON reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Straż Graniczną reprezentowaną przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych  SG ale i osoby reprezentujące Państwową Straż Pożarną;
  • Inicjatorów i realizatorów pasjonujących widowiskowo wyścigów DRONÓW.

W podsumowaniu imprezy „Mazury Drone Show 2015” należałoby zastanowić się jak ocenić (pewnie subiektywnie) relacje założeń programowo-organizacyjnych do skali ich praktycznej realizacji? Co uznajemy za element pozytywny MDS’15? Co wywołuje refleksje godne zastanowienia przed kolejną edycją w 2016?
Nie raz słyszałem w potocznych rozmowach i trudnych dyskusjach zachęcających do cierpliwości…, że Kraków nie od razu zbudowano! Tak również w pewnym sensie chcielibyśmy traktować podstawowe założenia – cele organizacji „Mazury Drone Show 2015” i ich kontynuacji w kolejnych edycjach.

(fot. lotniskoketrzyn.pl)

W 2015 roku rozpoczęliśmy długi proces konsolidacji i pełnej prezentacji dokonań oraz zamierzeń firm, instytucji, uczelni na rzecz nowatorskiego rozwoju myśli i ich wdrożeń w lotnictwie bezzałogowych statków powietrznych. Jako prolog nowego wymiaru przedsięwzięcia, pn. „Mazury Drone Show 2015” spełniły swoje zadanie. Realizacja zaplanowanej imprezy (MDS’15) spotkała się z uznaniem i wywołała istotne zaciekawienie publiczności oraz mediów. Mieliśmy również okazje do wysłuchania bardzo ważnych ocen cieszących organizatorów.

Czy mogłoby być jeszcze pełniej i z większym oddźwiękiem? Pewnie tak, gdyby więcej działających w branży droniarskiej firm zrozumiało, że ta impreza jest głównie dla nich, oraz dla ich prezentacji publicznej.

Nietrudno zauważyć, że środowisko zainteresowane dronami jest wzajemnie do siebie trochę nieufne i mocno konkurencyjne. Ten stan będzie ulegał zmianie w miarę zauważania potrzeby wspólnego wysiłku promocyjnego branży i wspólnemu zapobieganiu negatywnym zjawiskom, które mogą jej zaszkodzić – poprzez edukację rzeszy obecnych i przyszłych użytkowników w dziedzinie prawa lotniczego i bezpieczeństwa.

A osiągnąć to można m.in. przez udział ze swoim dorobkiem na takich imprezach jak „Mazury Drone Show”.

Firmy z branży bezzałogowców, które w tym roku nie wzięły udziału w imprezie, zachęcamy do zaplanowania obecności w 2016 roku, kiedy to MDS’16 będzie już miało znaczący wymiar międzynarodowy.

Tych, którzy udział wzięli, wiemy, że nie musimy zachęcać. Do zobaczenia za rok!

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ

maj 2015r.