List otwarty do samorządowców

List otwarty do działaczy samorządowych
z 87 Okręgu Wyborczego w wyborach do Senatu RP

Szanowni Państwo!

Dzięki wsparciu utworzonego Komitetu Wyborczego Wyborców "Porozumienie Dla Mazur" jestem niezależnym kandydatem do Senatu RP, w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Podejmując się próby zdobycia akceptacji wyborców dla uzyskania mandatu Senatora, postanowiłem zwrócić się do Państwa z listem otwartym, jako do osób obdarzonych szczególnym zaufaniem społecznym w gminie, mieście czy powiecie.

Mam świadomość, że Szanowni Państwo, posiadając wyjątkowy autorytet w swoim środowisku, możecie w swej rozwadze dać temu środowisku stosowny impuls do wybrania takiego przedstawiciela Mazur w Senacie, z którego działań i autentycznej skuteczności dla Regionu wszyscy mieszkańcy będą dumni.

Serdecznie o to proszę..!

Jestem od lat osobą zdeterminowaną by jak najefektywniej służyć ludziom i sprawom Mazur. O moich dokonaniach, życiowej postawie i doświadczeniu, znajdziecie Państwo więcej na stronie www.stanislawtolwinski.pl.

Chcę Państwa zapewnić, że w swojej działalności parlamentarnej będę kierował się wyłącznie interesem publicznym i inspiracjami płynącymi z samorządów w Regionie. Nie kandyduję by mieć "posadę" ( nie zamierzam być etatowym Senatorem) , ale by mieć mandat parlamentarny do skuteczniejszego dopominania się o sprawy ważne dla Mazur.

Jeżeli zostanę wybrany, by mieć jak najlepszy kontakt z rzeczywistymi oczekiwaniami w naszych gminach, miastach czy powiatach, zobowiązuję się:
1. ustanowić w każdym powiecie formalnych asystentów (z odpowiednią legitymacją Senatu RP), do bieżącej współpracy z samorządami;
2. utworzyć "Radę Konsultacyjno - Doradczą Senatora Stanisława Tołwińskiego”, złożoną z przedstawicieli samorządów, która będzie miała możliwość, poprzez kwartalne spotkania, bieżącej oceny mojej aktywności dla Mazur, a także sygnalizowania nowych spraw do podjęcia u władz centralnych.

Zwracając się do Państwa, byłbym wdzięczny za życzliwe przyjęcie mojego listu oraz autentycznej gotowości bezinteresownego służenia Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Licząc na to, że moje dotychczasowe udokumentowane dokonania publiczne przekonują Państwa do mojej kandydatury, proszę o życzliwe wsparcie rekomendacją samorządową oraz o Wasze głosy podczas wyborów, w dniu 13 października.

Stawiając się do Państwa dyspozycji pozostaję z wyrazami szacunku!

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ

Mazury – Giżycko, 14.09.2019 r.