Jubileusz LOK - uroczystości w Giżycku

Jubileusz LOK - uroczystości w Giżycku

Na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie uczestniczyłem w wojewódzkich uroczystościach obchodów 75 lat Ligi Obrony Kraju. To bardzo zasłużona organizacja i z poważnym dorobkiem społecznym.

Miłym dla mnie akcentem było wyróżnienie mnie MEDALEM 75-lecia LIGI OBRONY KRAJU ZA ZASŁUGI. Wprawdzie wiele z różnymi jednostkami LOK razem czyniliśmy dla wychowania obronnego, dla edukacji paramilitarnej młodzieży ale wyróżnienie mnie medalem było przyjemnym zaskoczeniem.

Tą uroczystość w Giżycku wykorzystałem również do wręczenia CERTYFIKATU PARTNERA dla Powiatowej Organizacji LOK w Kętrzynie, z którą organizowaliśmy wiele imprez na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.