Honorowy Komitet Wsparcia

 • ADAMCZYK Edward – Radny i b. wieloletni Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, sekretarz Starostwa Powiatowego w Olecku,
 • ANDRUSZKIEWICZ Franciszek – Wójt Gminy Srokowo,
 • BOBROWSKI Paweł – Wójt Gminy Kętrzyn
 • gen. dyw. pil. dr CWOJDZIŃSKI Leszek - Prezes Krajowej Rady Lotnictwa,
 • CZARZASTY Włodzimierz - miłośnik Mazur, założyciel i członek Rady Fundacji "Kanał Mazurski", Prezes Stowarzyszenia "Ordynacka"
 • FRANCZUK Jarosław - b. Wicestarosta Powiatu Ełk, Sekretarz Gminy Stare Juchy, Prezes Lokalnej Grupy Działania "Lider w EGO"
 • gen. bryg. pil. HERMASZEWSKI Mirosław - b. Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, jedyny polski kosmonauta.
 • KOZYRA Ryszard - Wójt Gminy Barciany,
 • KRAJEWSKI Jerzy - b. Burmistrz Białej Piskiej, przedsiębiorca i aktywny działacz społeczny,
 • KRÓL Radosław - Wójt Gminy Wydminy,
 • KRUPA Błazej - b. kierowca rajdowy, biznesmen, pilot samolotowy, Prezes Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland,
 • MAZURCZYK Barbara – Wójt Gminy Miłki,
 • NIEDZIÓŁKA Ryszard – Starosta Powiatu Kętrzyn
 • gen. broni pil. dr hab. OLSZEWSKI Ryszard - b. Dowódca Sił Powietrznych, b. Ambasador RP w Kambodży, wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • OSTROWSKI Ryszard – Burmistrz Miasta i Gminy Korsze,
 • PASŁAWSKA Urszula - b. Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, b.Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Posłanka Sejmu RP.
 • gen. bryg. PAWLICA Edward – b. Dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, działacz środowiska organizacji b. wojskowych
 • PODZIEWSKI Marian – Wojewoda Warmińsko – Mazurski
 • STRAŻEWICZ Wacław - Senator RP w III kadencji (lata 93-97), Starosta Powiatu Giżycko.
 • SZNUK Tadeusz - pilot, dziennikarz, wieloletni komentator Mazury AirShow, Honorowy Obywatel Giżycka
 • SZYDŁOWSKI Roman – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie
 • ŚLĄSKA-ZYŚK Wioletta – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • WAWRZYN Józef - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, radny samorządu Gminy Gołdap
 • ZDANOWICZ Tadeusz - kapitan żeglugi śródlądowej, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,