Bilbord, plakat i banery wyborcze

Zakończono rozważania i opracowanie graficzne dla promocji kandydata podczas kampanii wyborczej do Senatu w 2019 roku.

Te prezentowane poniżej projekty, zaakceptowane przez KWW Porozumienie Dla Mazur, mają zabezpieczyć różne formy (i w różnych miejscach) publicznej promocji dla jak najszerszego zaprezentowania kandydata.

Mamy nadzieję, że zostaną przyjęte życzliwie i z właściwym zrozumieniem przez wyborców.