Aktualności

Wizyty na dożynkach w Baniach Mazurskich, Budrach i Rostkach Skomackich (Gminy Orzysz)

Na posiedzeniu w dniu 4 września Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie formalnie zaakceptowała zgłoszenie przez KWW Porozumienie Dla Mazur Stanisław Tołwińskiego na kandydata w wyborach do Senatu PR, w okręgu 87, zarządzonych na dzień 13 października 2019. Decyzję OKW ilustruje załączony PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SENATORA RP.

W godzinach wieczornych Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie przyjęła zgłoszenie STANISŁAWA TOŁWIŃSKIEGO z poparciem 3.577 podpisów (na 2000 wymaganych) jako kandydata KWW Porozumienie Dla Mazur, w wyborach do Senatu z 87 okręgu, który stanowią powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób i pozyskaniu licznego grona popierających kandydata przez złożenie swojego podpisu na specjalnych listach. Wszystkim zaangażowanym pozyskanie podpisów poparcia oraz udzielającym tego poparcia serdecznie dziękujemy. Otrzymane poparcie otwiera nowy etap w kampanii wyborczej. (...)

Uchwała Nr 172.2019 Państwowej Komisji Wyborczej o zaakceptowaniu zawiadomienia o utworzeniu KWW Porozumienie Dla Mazur. A więc nasz komitet został zarejestrowany i może zgłaszać kandydata/ów do Senatu RP, po zgromadzeniu 2000 podpisów. Uchwała PKW w załączeniu.

W PKW złożono zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców, z poparciem 1840 obywateli, co zostało potwierdzone podpisami.

Rozpoczęto formalne działania dla uczestniczenia w zbliżających się wyborach do Senatu RP. Dziś właśnie na spotkaniu w Węgorzewie został zawiązany Komitet Wyborczy Wyborców pod szczególnie mówiącą nazwą "Porozumienie Dla Mazur". Nazwa komitetu i jego skład wynika z troski o jak najlepszy awans Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i jej mieszkańców. Sygnatariuszami zawiązania KWW "Porozumienie Dla Mazur" są: Barbara Dawcewicz, Dariusz Gajownik, Henryk Krzemiński, Jerzy Kwieciński, Jan Narejko, Wiesław Pietrzak, Robert Pietrzak, Stanisław Piwkowski, Edmund Puzio, Bogdan Skiba, Jan Steć, Wacław Strażewicz, Andrzej Siezieniewski, Krzysztof Szkudlarek, (...)